Povrati

 POSTUPAK ZAMJENE ILI POVRATAK ARTIKALA

 
U slučaju, da ste nezadovoljni naručenim proizvodom i več ste ga primili, možete nekorištenog, neoštečenog, neopranog i u istoj količini poslati najkasnije u roku od 14 dana od primitka pošiljke. Kao otkaz narudžbe se smatra i ako potrošač u roku od 14 dana od primitka proizvoda bez obrazloženja vrati proizvod prodavaču.
 
Troškovi povrata proizvoda idu na vlastiti trošak!
 
 
 
PRAVO ODUSTAJANJA OD KUPNJE
 
Za poništenje ugovora važe dolučbe u općim uvjetima i važećim zakonskim odredbama o vraćanju proizvoda. Za povrat robe se snosi na odredbe 43.č člena Zakona o zaštiti potrošača ( ZVPot ), koji propisuje:
 
"Za ugovore sklopljene na daljinu, ima potrošač pravo, da u roku od 15 dana pismenim putem obavijesti o namjeri rasklapanja ugovora bez obrazloženja svoje odluke. Smatrat će se, da ste pravovremeno odstupili od ugovora, ako poštanska pošiljka bude poslana u roku. Ovo razdoblje započinje dan nakon isporuke proizvoda."
 
Kupac ima pravo da u razdoblju od četrnaest ( 14 ) dana nakon primitka proizvoda bez ikakve naknade proizvod vrati. Međutim, kupac je dužan snositi troškove povratka koji nastaju varčanjem. O namjeri da proizvode vrati, kupac mora obavijestiti prodavača u pisnom obliku , u roku od 14 dana od dana primanja robe, poštom ili se obratite na elektronsku adresu mailto:info@sivili.si. Proizvodi se vraćaju u roku 14 dana od dana slanja obavijesti o vračanju. Proizvodi moraju biti novi, nekorišteni, neoštećeni, neoprani, sa neoštečenim privjesnicama i etiketama i u izvornom pakiranju. Obavezno mora biti priložen originalan račun. Povrat kupovne moguč je tek u roku od 15 dana od primitka vraćenih proizvoda.
 
 
POSTUPAK  ZA POVRAT NOVCA
 
Sivili d.o.o. se obavezuje da če u primeru ako kupac otkaže ugovor, vratiti sve uplate. Novac čemo vam vratiti što je prije moguće, a najkasnije u roku 15 dana od dana primanja obavijesti.
 
 
UPITI, PRIGOVORI, ZAHTJEVE I KOMENTARI
 
U slučaju primjedbi  nas o tome pisno obavjestite u roku od petnaest (15) dana od primanja pošiljke na sljedeću adresu: Sivili d.o.o., Hruševec 37, 8351 Straža, Slovenija sa pripisom "REKLAMACIJA". Na istu adresu nam pošaljite i proizvod u originalnom pakiranju.